Nyhet · 2023-08-21

Licensavtal öppnar för nya smarta sätt att konsumera standarder

Möjligheten att teckna licensavtal har redan resulterat i flera nya tjänster som använder innehållet i SIS standarder, såsom en terminologidatabas och programvaror för maskin- och informationssäkerhet. Idag blickar ISO och CEN mot norr, för att få inspiration till hur digitalisering och samarbeten förbättrar användandet av standarder.

digitalisering.png

Den fysiska upplevelsen av att bläddra igenom en bunt papper var länge synonym med användning av standarder. Därefter kom pdf-formatet och erbjöd möjligheten att enkelt kunna dela standarder med alla inom organisationen, var de än befann sig i världen. Även om det innebar en stor och revolutionerande förbättring, var det bara en form av digitisering, alltså första steget bort från det analoga.

Digitalisering däremot innebär i sin rätta bemärkelse att använda de möjligheter som det digitala formatet och all teknik för med sig för att verkligen förändra, utveckla eller förbättra något. Det handlar oftast om att tillföra ny funktionalitet eller på andra sätt effektivisera – eller till och med automatisera.

Den digitala ledartröjan är gul och blå

På senare tid har det skapats flera nya digitala tjänster i Sverige som ger en föraning om hur digitaliseringen kan tänkas förändra hur vi konsumerar standarder framöver. Bland dem finns en terminologidatabas, programvaror för informationssäkerhet samt riskbedömning och CE-märkning av maskiner.

– Den digitala utvecklingen sker inte bara här, utan är ett pågående projekt inom de europeiska och internationella organisationerna CEN/CENELEC och ISO/IEC, kallat Smarta standarder. Det inbegriper allt från hur vi skriver och använder standarder till val av teknisk plattform, styrning och vår affärsmodell. För att göra något nytt måste vi förhålla oss till att innehållet delas med många andra standardiseringsorganisationer och är reglerat enligt upphovsrätten, säger Fredrik Fehn, ansvarig för SIS affärsutveckling.

30 procent fler tecknade licensavtal på ett år

Parallellt med att arbeta aktivt i det internationella projektet har SIS utvecklat och erbjudit ett licensavtal. Det lanserades för fem år sedan och är en avgörande faktor till Sveriges digitala utveckling på området. Hittills har SIS upprättat ett 50-tal licensavtal och antalet växer snabbt.

– Jag får ofta samtal från kunniga branschexperter som kommit på nya sätt att använda innehållet för att uppnå högre effektivitet. Ena dagen handlar det om svetsstandarder, nästa om hur det går att förenkla designarbetet för autonoma förarsystem, där ett program med alla krav skulle spara mycket tid.

– Förädlingsmöjligheterna för de hundratusentals internationella standarder som finns är närmast oändliga. Gemensamt för alla idéer är behovet av att utgå ifrån samma exakta och tillförlitliga källa, det vill säga standard, säger Fredrik Fehn.

Förenklad implementation och uppföljning av ledningssystem

SIS tar också fram egna smarta tjänster. SIS Bygghandlingar, som ersatt Bygghandlingar 90, är ett exempel. SIS Perspektiv ett annat.

– Perspektiv är en väletablerad tjänst som inspirerat tusentals organisationer till att arbeta mer effektivt med ledningssystemet. I slutet av förra året lanserade vi onlinetjänsten SIS Perspektiv, inklusive ett nyutvecklat digitalt verktyg kallat Assist.

– Assist underlättar arbetet genom att vägleda dig till relevanta avsnitt i ISO 9001, 14001 och 45001. Förutom att du har tillgång till tolkning och inspiration från hur andra har gjort, håller verktyget koll på dina avvikelser, så det blir lätt för dig att följa upp, säger Fredrik Fehn.


SIS licensavtal

SIS erbjuder licensavtal för att öka digitaliseringen för standardanvändare och effektivisera standardarbete.

SIS Utbildningar

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet.

SIS Bygghandlingar

SIS Bygghandlingar digitaliserar, uppdaterar och ersätter Bygghandlingar 90. Öka tillgängligheten, möt krav på moderna arbetssätt och gör det enkelt att följa gällande rekommendationer.

Läs mer om SIS Bygghandlingar >

Fredrik Fehn
Produktutvecklingschef
fredrik.fehn@sis.se
08-555 521 22