Standard Svensk standard · SS-EN 1090-2:2018

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner

Status: Gällande till 2024-10-31

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-2:2018

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 426 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 426 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 881,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Den här Europastandarden ger utförandekrav för stålkonstruktioner och bärverksdelar av stål tillverkade av:

 • varmvalsat konstruktionsstål för stålsorter upp till S700
 • kallformade komponenter och tunnplåt för rostfritt stål upp till S700 (såvida de inte omfattas av EN 1090-4)
 • varm- och kallformade austenitiska, austenit-ferritiska och ferritiska rostfria
 • varm- och kallformade rörprofiler

För komponenter tillverkade av kallformade komponenter och för kallformade rörprofiler som omfattas av EN 1090-4 har kraven i EN 1090-4 företräde framför motsvarande krav i denna Europastandard.

Den får även användas för konstruktionsstål upp till S960 förutsatt att utförandekraven är verifierade mot säkerhetskraven och att erforderliga tilläggskrav anges.

De krav som ges i denna Europastandard är oberoende av stålbärverkets typ och form (t.ex. byggnad, bro, plåtbalk eller fackverk) och kraven omfattar även utmattningsbelastade bärverk eller bärverk utsatta för seismiska laster. Vissa krav baseras på utförandeklasser.

Standarden är tillämplig för:

 • bärverk dimensionerade enligt berörd del av EN 1993
 • spont, massundanträngande pålar och mikropålar som avsedda att utföras enligt EN 12063, EN 12699 och EN 14199. Denna Europastandard gäller endast för utförandet av hammarband, stagning och förband
 • bärverksdelar av stål som ingår i samverkanskonstruktioner med betong och som dimensioneras enligt berörd del av EN 1994
 • den kan tillämpas för bärverk dimensionerade enligt andra dimensioneringsregler under förutsättning att villkoren för utförande överensstämmer med dem och att eventuella tilläggskrav anges


Standarden omfattar krav för svetsning av armeringsstål till konstruktionsstål. Denna Europastandard omfattar inte krav för användning av armeringsstål i armerad betong.

Nyheter och förändringar

Utförande av tunnplåtskonstruktioner är borttaget och behandlas nu i standarden SS-EN 1090-4. Avsnittet val av utförandeklass är flyttat och finns nu i SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014. Standaren har även blivit enklare att använda genom nya och uppdaterade referenser.

Det finns tre nya informativa bilagor gällande:

 • bedömning av termisk skärning
 • minskning av förspänning på grund av tjocka beläggningar i kontaktytorna i förspända förband
 • val av svetskontrollklass 

 

Omfattning
Denna Europastandard ger utförandekrav för stålkonstruktioner och bärverksdelar av stål tillverkade av
− varmvalsat konstruktionsstål för stålsorter upp till S700;
− kallformade komponenter och tunnplåt för stålsorter upp till S700 (såvida de inte omfattas av EN 1090-4);
− varm- och kallformade austenitiska, austenit-ferritiska och ferritiska rostfria stål;
− varm- och kallformade rörprofiler.
För komponenter tillverkade av kallformade komponenter och för kallformade rörprofiler som omfattas av EN 1090-4 har kraven i EN 1090-4 företräde framför motsvarande krav i denna Europastandard.
Denna Europastandard kan även användas för konstruktionsstål upp till S960 förutsatt att utförandekraven är verifierade mot säkerhetskraven och att erforderliga tilläggskrav anges.
De krav som ges i denna Europastandard är i huvudsak oberoende av stålbärverkets typ och form (t.ex. byggnad, bro, plåtbalk eller fackverk) och kraven omfattar även utmattningsbelastade bärverk eller bärverk utsatta för seismiska laster. Vissa krav baseras på utförandeklasser.
Denna Europastandard är tillämplig för bärverk dimensionerade enligt berörd del av EN 1993. Sponter, massundanträngande pålar och mikropålar dimensionerade enligt EN 1993-5 är avsedda att utföras enligt EN 12063, EN 12699 respektive EN 14199. Denna Europastandard gäller enbart för utförande av hammarband, stagning, och förband.
Denna Europastandard är tillämplig för de bärverksdelar av stål som ingår i samverkanskonstruktioner med betong och som dimensioneras enligt berörd del av EN 1994.
Denna Europastandard får även tillämpas för bärverk dimensionerade enligt andra dimensioneringsregler under förutsättning att villkoren för utförande överensstämmer med dem och att eventuella tilläggskrav anges.
Denna Europastandard omfattar krav för svetsning av armeringsstål till konstruktionsstål. Denna Europastandard omfattar inte krav för användning av armeringsstål i armerad betong.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt (91.040.01) Stålkonstruktioner (91.080.13) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-2:2018

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 426 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 426 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 881,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

Artikelnummer: STD-80007611

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-06-27

Gällande till: 2024-10-31

Antal sidor: 212

Finns även på: SS-EN 1090-2:2018

Ersätter: SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 , SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Parallell utgåva: SS-EN 1090-2:2018+A1:2024