Standard Svensk standard · SS-ISO 24495-1:2023

Klarspråk – Del 1: Principer och riktlinjer (ISO 24495-1:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24495-1:2023

Klarspråk – Del 1: Principer och riktlinjer (ISO 24495-1:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard fastställs principer och riktlinjer för att utarbeta dokument på klarspråk. I riktlinjerna beskrivs i detalj hur principerna tolkas och tillämpas.

Denna standard vänder sig till alla som tar fram, eller bidrar till att ta fram, dokument. Klarspråk används vanligtvis för att ta fram dokument som vänder sig till en bred allmänhet. Men klarspråk är också möjligt att använda för till exempel teknikinformation, juridiska texter eller för texter skrivna på kontrollerade språk.

Dessa principer och riktlinjer är möjliga att tillämpa på de flesta (om inte alla) skrivna språk, men exemplen är bara på svenska.[1]

I standarden beskrivs de viktigaste aspekterna av klarspråk, men med följande begränsningar:

–     Denna standard omfattar inte alla typer av kommunikation. Standarden går bara att tillämpa på tryckt eller digital information, huvudsakligen i textform.

Anmärkning 1      De som arbetar med andra typer av kommunikation, till exempel poddar och videor, kan dock också ha nytta av detta dokument.

–     Denna standard omfattar inte befintliga tekniska riktlinjer om tillgänglighet för digitala dokument, men standarden kan ändå tillämpas på sådana dokument.

Anmärkning 2      De som skriver digitala dokument kan använda Web Content Accessibility Guidelines[4] och EN  301  549 för vägledning om tillgänglighet.[2]
[1] Svensk nationell anmärkning: I den här svenska översättningen har exempel valts utifrån, och anpassats till, svenska förhållanden.

Ämnesområden

Skrivning och translitterering (01.140.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24495-1:2023

Klarspråk – Del 1: Principer och riktlinjer (ISO 24495-1:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Språk och terminologi, SIS/TK 115

Internationell titel: Plain language — Part 1: Governing principles and guidelines (ISO 24495-1:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80048848

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-09-26

Antal sidor: 28