Standardutveckling · SIS/TK 115

Språk och terminologi

Terminologiarbetet främjar entydig, effektiv och rationell fackspråkskommunikation. Det höjer effektiviteten i standardiseringsarbetet, ökar företags och organisationers konkurrenskraft genom att bidra till en effektiv och konsekvent informationsbehandling och bidrar till att höja kvaliteten på terminologier som skapas och utvecklas inom olika fackområden. Standardisering av språkliga resurser syftar till att tydliggöra struktur och systematik i språket.

Den internationella terminologi­standardiseringen påbörjades re­dan 1937. 1952 bildades en sär­skild teknisk kommitté inom ISO – ISO/TC 37. ISO/TC 37 som nu heter ”Language and terminology” verkar för standardisering av principer och metoder för insam­ling, kodning, koordinering och bearbetning av terminologi och andra språk- och innehållsresur­ser. SIS/TK 115 är den svenska spegelkommittén till ISO/TC 37.

I ett effektivt fungerande informations- och kunskapssamhälle uppstår färre missförstånd i kommunikationen mellan människor, mellan datorer och mellan människa och dator, vilket sparar såväl tid som pengar.

Med gemensamma principer och metoder enligt ISO/TC 37:s standarder blir standardiseringsarbetet mer effektivt och kvaliteten på terminologin i standarderna högre.

Kommitténs vision är att informations- och kunskapssamhället ska fungera effektivt. De standarder som utarbetas inom ISO/TC 37 ska vara kända och tillämpas av alla som arbetar med standardisering och förmedling av information och kunskap. Alla standarder som utvecklas eller tillämpas i Sverige ska använda en samordnad och standardiserad terminologi. De standarder och tekniska rapporter som tas fram ska användas av nationella standardiseringsorganisationer och terminologiorgan världen över.

Påverka nationellt och internationellt

Det nationella arbetet i Sverige inom ISO/TC 37:s ansvarsområde kommer att bedrivas i den nationella tekniska kommittén Språk och terminologi, SIS/TK 115 som bildades 2002 och ansvarar för:

 • tillvaratagande av svenska intressen inom området
 • utarbetande av svenska yttranden över internationella standardförslag
 • spridning av information om ISO/TC 37-standarder samt om internationellt standardiseringsarbete inom språk och terminologi

Några standarder som har utarbetats av ISO/TC 37:s arbetsgrupper under den senaste tiden är:

 • ISO 704 Terminology work — Principles and methods
 • ISO 24495-1 Plain language — Part 1: Governing principles and guidelines
 • ISO 1087-1 Terminology work — Vocabulary — Part 1: Theory and application
 • ISO 15188 Project management guidelines for terminology standardization
 • ISO 12616 Translation-oriented terminography
 • ISO 639-1 Codes for the representation of names of languages — Part 1: Alpha-2 code 
 • ISO 24156-1 Graphic notations for concept modelling in terminology work and its relationship with UML — Part 1: Guidelines for using UML notation in terminology workInternationellt
 • ISO 17100 Translation services — Requirements for translation services
 • ISO 13611 Interpreting — Guidelines for community interpreting

Den internationella terminologistandardiseringen påbörjades redan 1937. Sedan 2001 täcker också kommitténs arbetsområde språkliga resurser – en mycket expansiv bransch som omfattar datorlingvistik, språkteknologi, m.m.

ISO/TC 37 verkar för standardisering av principer och metoder för insamling, kodning, koordinering och bearbetning av terminologi och andra språkliga resurser. ISO/TC 37 består av fyra underkommittéer och Språk och terminologi deltar aktivt i:

 • Principles and methods, SC1
 • Terminology workflow and language coding, SC 2
 • Management of terminology resources, SC 3
 • Language resource management, SC 4
 • Translation, interpreting and related technology, SC 5

De standarder och tekniska rapporter som tas fram används av nationella standardiseringsorganisationer och terminologiorgan världen över.

Projektfinansiärer

Verksamheten inom Språk och terminologi, styrs och drivs av våra deltagare. Alla på marknaden (företag, myndigheter, statliga verk, ideella organisationer etc.) är välkomna att delta. I vårt arbete skapas mötesplatser där nya affärskontakter knyts och du kan vara med och utveckla framtidens standarder i kommittén för Språk och terminologi.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 44 standarder
ISO 17100, Översättningstjänster - Krav på översättningstjänster
ISO/TR 21636, Identification and description of language varieties
ISO 21999, Translation quality assurance and assessment - Models and metrics
ISO 24620-2, Language resource management - Controlled human communication (CHC) - Part 2: Part 2: Controlled written communication (CWC) - Basic principles and methodology
ISO 24617-12, Language resource management - Semantic annotation framework (SemAF) - Part 12: Quantification
ISO 24183, Technical Communication - Vocabulary
ISO 24623-2, Language resource management - Corpus Query Lingua Franca (CQLF) - Part 2: Ontology: Single-stream architectures
ISO 24617-7, Language resource management - Semantic annotation framework - Part 7: Spatial information
ISO 24627-2, Language resource management - Comprehensive Annotation Framework (ComAF) - Part 2: Knowledge representation of surface structures associated with linguistic content using graph structures
ISO 24620-4, Language resource management - Controlled human communication (CHC) - Part 4: Basic principles and methodology for Stylistic Guidelines in Localization (SGL)
ISO/TR 24633, Building an RNG schema for TBX core
ISO 639-4, Codes for the representation of names of languages — Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines
ISO 26162-3, Management of terminology resources — Terminology databases — Part 3: Content
ISO 24634, Management of terminology resources — Representation of concept relations and subject fields in TBX
ISO 5060, Translation services — Evaluation of translation output — General guidance
ISO 24611-1, Hantering av språkliga resurser - Morfosyntaktiskt Annotationsformat (MAF) - Del 1: Core model
ISO 24620-1, Language resource management — Controlled human communication (CHC) — Part 1: Basic concepts and principles
ISO 24617-14, Language resource management — Semantic annotation framework (SemAF) — Part 14: Spatial semantics
ISO 24617-10, Language resource management — Semantic annotation framework (SemAF) — Part 10: Visual information
ISO 5078, Management of terminology resources — Terminology extraction
ISO 6253, Requirements for Interpreter Educators and Teaching/Training Programs
ISO 24613-6, Language resource management — Lexical markup framework (LMF) — Part 6: Syntax and Semantics
ISO 24620-5, Language resource management — Controlled human communication (CHC) — Part 5: Lexico-morpho-syntactic principles and methodology for personal data recognition and protection in texts (DataPro)
ISO 13611, Interpreting services — Community interpreting - Requirements and recommendations
ISO 11669, Översättningsprojekt — Allmänna riktlinjer
ISO 1951, Presentation/representation of entries in dictionaries - Requirements, recommendations and information
ISO/TR 21636-2, Language coding — A framework for language varieties — Part 2: Description of the framework
ISO 17651-3, Simultaneous interpreting — Interpreter’s working environment — Part 3: Requirements and recommendations for interpreting hubs
ISO 24635-1, Language resource management — Corpus Annotation Project Management — Part 1: Core model
ISO 21636-1, Language coding — A framework for language varieties — Part 1: Terms and definitions
ISO 21636-3, Language coding — A framework for language varieties — Part 3: Application of the framework
ISO 18968, Translation-oriented writing — Text production and text evaluation
ISO 24495-2, Klarspråk — Del 2: Juridiskt skrivande och utarbetande
ISO 20539, Translation, interpreting and related technology - Vocabulary
ISO 24613-1, Hantering av språkliga resurser - Strukturerat lexikonformat (LMF) - Del 1: Grundmodell
ISO 20109, Simultantolkning — Utustning — Krav
ISO 17651-2, Simultaneous interpreting — Interpreter’s working environment — Part 2: Requirements and recommendations for mobile booths
ISO 17651-1, Simultaneous interpreting — Interpreter’s working environment — Part 1: Requirements and recommendations for permanent booths
EN ISO 17651-2, Simultantolkning - Tolkars arbetsmiljö - Del 2: Krav och rekommendationer för mobila tolkbås
EN ISO 17651-1, Simultantolkning - Tolkars arbetsmiljö - Del 1: Krav och rekommendationer för fasta tolkbås
ISO 24617-15, Language resource management — Semantic annotation framework (SemAF) — Part 15: Measurable quantitative information extraction (MQIE)
ISO 24495-3, Klarspråk — Del 3: Vetenskapligt skrivande
ISO 17651-4, Simultaneous interpreting — Interpreter’s working environment — Part 4: Requirements and recommendations for signed language interpreting
ISO 24896, Standard notation for business reports
Visa fler Visa färre
Utgivet 40 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Evama Medici HB, Göteborg
Katja Hallberg, Malmö
Kungliga Tekniska högskolan, KTH Språk och kommunikation, Institutionen för lärande, Skolan för Industriell teknik och management, Stockohlm
Rättstolkarna, Hisings Kärra
Språkförsvaret, Spånga
Språkkonsulterna prodicta AB, Stockholm
Terminologifrämjandet, Kista
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 26 internationella kommittéer
ISO/TC 37, Language and terminology
ISO/TC 37/SC 1, Principles and methods
ISO/TC 37/SC 1/WG 3, Principles, methods and vocabulary
ISO/TC 37/SC 1/WG 4, Socioterminology
ISO/TC 37/SC 1/WG 5, Concept modelling in terminology work
ISO/TC 37/SC 2, Terminology workflow and language coding
ISO/TC 37/SC 2/JWG 7, Joint ISO/TC 37/SC 2 - ISO/TC 46/SC 4 WG: Revision of ISO 639
ISO/TC 37/SC 2/WG 1, Language varieties
ISO/TC 37/SC 2/WG 2, Terminography
ISO/TC 37/SC 3, Management of terminology resources
ISO/TC 37/SC 3/WG 1, Data categories
ISO/TC 37/SC 3/WG 3, Data interchange
ISO/TC 37/SC 3/WG 4, Database management
ISO/TC 37/SC 4, Language resource management
ISO/TC 37/SC 4/WG 1, Basic descriptors and mechanisms for language resources
ISO/TC 37/SC 4/WG 2, Semantic annotation
ISO/TC 37/SC 4/WG 4, Lexical resources
ISO/TC 37/SC 4/WG 5, Workflow of language resource management
ISO/TC 37/SC 4/WG 6, Linguistic annotation
ISO/TC 37/SC 5, Translation, interpreting and related technology
ISO/TC 37/SC 5/TCG, Terminology coordination group
ISO/TC 37/SC 5/WG 1, Translation
ISO/TC 37/SC 5/WG 2, Interpreting
ISO/TC 37/SC 5/WG 3, Facilities and equipment for interpreting services
ISO/TC 37/SC 5/WG 4, Interpreting and translation teaching and training programs
ISO/TC 37/WG 11, Plain language
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Inspelade seminarier
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Informationsteknik, kontorsutrustning (35)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén speglar följande ISO standardiseringsarbete:

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jolanta Wallström
Projektledare
jolanta.wallstrom@sis.se

Jonas Carlsson
Vice projektledare
jonas.carlsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Ida Pinho
Ordförande
Kungliga Tekniska högskolan, KTH Språk och kommunikation, Institutionen för lärande, Skolan för Industriell teknik och management