Standardutveckling · SIS/TK 435

Livsmedel och foder

Livsmedelsindustrin utvecklas ständigt. Oavsett vilken del man representerar i livsmedelskedjan är standarder ett effektivt redskap för att vara i framkant. Tillämpningen av standarder säkerställer att livsmedel och djurfoder produceras och kontrolleras på ett enhetligt och säkert sätt.

Kommittén för Livsmedel och foder (SIS/TK 435) är med och aktivt påverkar innehållet i framtida standarder, både globalt (ISO) och inom Europa (CEN). Genom att delta har du möjlighet att ingå i det internationella nätverket med experter och därigenom få inflytande på kommande standardkrav. Målsättningen är att säkra svenska intressen så att deltagande organisationer kan uppnå en konkurrensfördel.

Standarder bidrar till effektiv produktion av kvalitetssäkrad mat till gagn för såväl konsumenter som producenter samt underlättar vid export.

Inom den svenska kommittén har 7 olika arbetsgrupper (AG ) bildats. De följer och påverkar de internationella arbetsprogrammen inom respektive områden, se högerspalten.

Aktuellt 

Pågående arbeten

Nedan några exempel på aktuella arbeten:

  • ISO/CD 20001, Food loss and waste management system — Requirements for the minimization of food loss and waste across the food value chain
  • ISO/CD 24607, Honey — Specifications
  • ISO/CD 23983, Characteristics of fresh and dry baker’s yeast
  • prEN 13806-1, Foodstuffs - Determination of trace elements - Part 1: Determination of total mercury in foodstuffs by atomic absorption spectrometry (AAS) - cold vapour technique after pressure digestion
  • prEN ISO 6579-4, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 4: Identification of monophasic Salmonella Typhimurium (1,4,[5],12:i:-) by polymerase chain reaction (PCR)
  • ISO/DIS 22002-100, Prerequisite programmes on food safety — Part 100: PRP requirements common for food, feed, and packaging supply chain

Dessutom inleds inom kort revideringen av ISO 22000, Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar inom livsmedelskedjan. Arbetet med att bilda den internationella arbetsgruppen med experter som ska revidera dokumentet pågår.

Vill du påverka arbetet, delta i diskussionerna och hålla dig informerad? Då är du välkommen att  kontakta Lorena Olivares, projektledare för SIS tekniska kommitté Livsmedel och foder, se flik med aktuella deltagare nedan.

E-post: lorena.olivares@sis.se

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Internationellt deltagande Hur TK/AG speglar olika CEN/ISO grupper
Nyheter
Utgivet 364 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 7 arbetsgrupper
SIS/TK 435/AG 01, Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
SIS/TK 435/AG 02, Djurfoder
SIS/TK 435/AG 03, Djurvälfärd
SIS/TK 435/AG 04, Spannmål
SIS/TK 435/AG 05, Livsmedelsanalyser
SIS/TK 435/AG 06, Matsvinn
SIS/TK 435/AG 07, Växtbaserade livsmedel
Visa fler Visa färre
Deltagare 18 företag och organisationer
Anders Nilsson Food Sector Consulting AB, Uppsala
Bergström & Hellqvist AB, Uppsala
Cgrain AB, Uppsala
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB, Lidköping
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Jästbolaget AB, Sollentuna
Livsmedelsverket, Uppsala
Oatly AB, Malmö
Perten Instruments AB, Hägersten
SGS Analytics Sweden AB, Linköping
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala
Sveriges Biodlares Riksförbund, Skänninge
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Uppsala
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Tetra Pak Processing Equipment AB, Lund
Tetra Pak Processing Systems AB, Lund
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Livsmedelsteknik (67) Jordbruk (65)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal, eller välj någon av arbetsgrupperna;
AG 1 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
AG 2 Djurfoder
AG 3 Djurvälfärd
AG 4 Spannmål
AG 5 Livsmedelsanalyser
AG 6  Matsvinn
AG 7 Växtbaserade livsmedel

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

Christine Allansson
Projektkoordinator
christine.allansson@sis.se

Rikard Hellqvist
Ordförande
Bergström & Hellqvist AB