Frågor & svar

Här publiceras alla frågor och svar kring eurokoderna som inkommer till SIS tolkningsgrupp som samordnas av SIS tillsammans med Boverket och Transportstyrelsen. Det är mycket viktigt att säkerställa en likartad tolkning att eurokoderna.

Frågor och svar sorterade per standard

Allmänna frågor

SS-EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler
SS-EN 1991 – Laster
SS-EN 1992 – Betongkonstruktioner
SS-EN 1993 – Stålkonstruktioner

SS-EN 1994 – Samverkanskonstruktioner i stål & betong
SS-EN 1995 – Träkonstruktioner
SS-EN 1996 – Murverkskonstruktioner
SS-EN 1997 – Geokonstruktioner
SS-EN 1998 – Jordbävningsresistenta konstruktioner
SS-EN 1999 – Aluminiumkonstruktioner


Ställ en fråga

Har du en fråga gällande någon av eurokoderna?

Vi svarar på alla frågor som vi får in och publicerar sedan både frågor och svar på denna sida.

Kontakta kundtjänst

Hittar du inte det du söker eller har du en fråga? Kontakta vår kundtjänst.

08 - 555 523 10
kundservice@sis.se