Stödjande dokument

Med "stödjande dokument" avses här, både sådana dokument som kan vara till hjälp vid tillämpning av eurokoderna, och sådana dokument som kan vara till hjälp vid deras utarbetande.

Stödjande dokument av olika slag ges ut av standardiseringen (CEN och dess medlemmar), EU-kommissionen, nationella regelgivare (t.ex. Boverket), kommersiella handboksutgivare, branschorganisationer, branschinstitut, etc. Vidare finns det hemsidor, elektroniska dokument och beräkningsprogram. Även sådana tas med här.

Nedan förtecknas allmänna, övergripande dokument, som huvudsakligen är fritt tillgängliga och kan hämtas hem. Handböcker, vägledningar, datorprogram med mera som säljs av SIS finner du antingen i huvudmenyn under Böcker och verktyg eller genom att använda webbplatsens sökfält.

Vi har valt att nedan presentera dokumenten sorterade efter utgivare. Förteckningen gör inga som helst anspråk på att vara komplett. Endast vad gäller publikationer från SIS, CEN, ISO och EU-kommissionen (Allmänt om eurokoder) har vi sökt ge en mer fullständig förteckning över de mer relevanta dokumenten.

Produkter från EU-kommissionen

Läs mer på EU-kommissionens hemsida för eurokoder


Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.

Kontakta kundtjänst

Hittar du inte det du söker eller har du en fråga? Kontakta vår kundtjänst.

08 - 555 523 10
kundservice@sis.se