Så mäter du din bostad

Många hus och lägenheter visar sig vara felaktigt uppmätta enligt dagens gällande mätregler. Det kan leda till tvister mellan köpare och säljare med allvarliga ekonomiska och juridiska konsekvenser som följd. Om du ska genomföra en bostadsmätning kan informationen här nedanför hjälpa dig på vägen.

Lagenheten.png

Mät bostaden själv

I handboken "Att beräkna area och volym för byggnader. En introduktion till SS 21054:2020" får du bland annat en beskrivning om hur olika man mäter villor och lägenheter i olika länder. För en grundlig mätning av bostaden behöver du fortfarande tillgång till den kompletta standarden.

Vill du köpa standarden?

Här kan du köpa den svenska standarden SS 21054:2020, Area och Volym för byggnader – Terminologi och mätning

Har du frågor?

Mer detaljerad information om mätreglerna och mätprocessen får du i standarden SS 21054:2020, Area och Volym för byggnader – Terminologi och mätning. För frågor om mätning ska du kontakta en utbildad areamätare. Se även din närmaste hyresgäst- eller bostadsrättsorganisation webbplats.

Har du synpunkter på standarden?

SIS tekniska kommitté för areamätning ansvarar för revidering av standarden. Kanske arbetar du idag som arkitekt, mätning av byggnader och bostäder, eller med funktionsplanering och tillgänglighetsfrågor. Kommittén välkomnar nya deltagare.

Utbildade areamätare

Standard för areamätning

För en grundlig mätning av din bostad behöver du tillgång till den kompletta standarden.

Utbildning

Genom att gå en utbildning får du mer kunskap om standardens kapitelstruktur, hur standarden kan tillämpas och i vilka sammanhang det är viktigt att använda sig av den.

Kampanj

Tänk dig en verklighet där du måste plocka fram nya betalkort i varje butik, tågen står still på grund av att rälsen är bredare än hjulen och när du spolar rinner vatten ut på golvet.

Till kampanjen >

Area- och volymberäkning - vägledning

Handbok:  Area- och volymberäkning - vägledning

Ett komplement till och en vägledning vid tillämpningen av standarden SS 21054:2020 Area och volym i byggnader - Terminologi och mätning.