Tolkningsforum för eurokoder

SIS har sedan 2015 administrerat fråga-svar processen om EKS och eurokoderna med finansiering från Boverket, Transportstyrelsen och Trafikverket. Frågorna har besvarats av personer inom SIS tekniska kommittéer som hanterar eurokoderna och löpande publicerats på SIS hemsida.

Allt färre frågor har kommit in i takt med att arbetet med den andra generationens eurokoder framskrider. Flera grundläggande delar av andra generationens Eurokoder har redan varit på remiss.

SIS har därför beslutat att SIS helpdesk upphör 2022-12-31.

Inkomna besvarade frågor hittar du här nedan indelade per eurokod. 

Frågor och svar