Standardisering inom maskinsäkerhet

De internationella standarderna för maskinsäkerhet utvecklas och revideras regelbundet i tekniska kommittéer hos CEN och ISO. Svenska företag deltar och bevakar arbetet genom SIS. På så vis får svenska företag tidig information om kommande marknadskrav, möjlighet att påverka dem och branschnätverk i Sverige såväl som internationellt.

I Europa bedriver CEN/TC 114, Safety of machinery, den grundläggande standardiseringen inom maskinsäkerhet. Motsvarande arbete globalt pågår i ISO/TC 199, Safety of machinery, och många standarder tas fram inom ISO parallellt med CEN. Det finns också en mängd tekniska kommittéer som behandlar standarder för specifika maskintyper med syfte att harmonisera mot maskindirektivet.

EU:s fria marknad och den ökade aktiviteten inom CEN har gjort arbetet med maskinsäkerhet till ett prioriterat område och det har varit viktigt att delta i arbetet för Sveriges del. Svenska experter har varit aktiva i de internationella arbetsgrupper som utarbetat standardförslagen, och därigenom har man på ett tidigt skede kunnat vara med och påverka utformningen av den slutliga skrivningen. Dessutom har man i ett tidigt skede kunnat informera svensk industri om kommande krav och andra viktiga förändringar. Arbetet avser att utarbeta harmoniserade standarder som kompletterar säkerhetskraven i EU:s maskindirektiv inom ramen för ”the new approach”. Här kan du läsa mer om the new approach.

Standarderna inom maskinsäkerhet är indelade i tre kategorier. De två första kategorierna A och B, omfattas av den tekniska kommittén för maskinsäkerhet TK 282 medan C- standarderna utvecklas i respektive kommitté för den speciella maskintypen som standarderna avser. Läs mer om kommittéernas arbete och anmäl intresse till att delta genom att följa länkarna i listan nedan.

SIS tekniska kommittéer för maskinsäkerhet
Visa alla

Ny maskinförordning

Förslag från EU-kommissionen om en ny maskinförordning som ska ersätta maskindirektivet.

Läs om hur SIS påverkar processen >

Nyhet

Nytt kontrakt möjliggör fortsatt arbete med harmoniserande standarder. 

SIS och internationell standardisering

SIS är en del av den globala standardiseringen, ISO, och den europeiska, CEN. Vårt stora internationella nätverk blir en allt viktigare plattform i en globaliserad värld. Det återspeglar sig i att nästan all standardisering idag är internationell.

SIS har en stark position inom både ISO och CEN och leder många sekretariat för tekniska kommittéer.

Utbildningar inom CE-märkning

En man i skyddskläder och reflexväst inspekterar en maskinens säkerhet.

Vad krävs för att CE-märka?

Våra utbildningar återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. 

Vad är CEN?

Bild på en flagga som består av olika europeiska flaggor

CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, är en oberoende och icke-statlig organisation med 34 europeiska länders standardiseringsorgan som medlemmar.

SIS är medlem, och representerar Sverige, i CEN.